top of page
Edgeware Logo

edgeware מותג שנוסד בשנת 1886 נותר רלוונטי גם בחלוף של מעל 100 שנות קיום בשל הסתגלותו לשוק המודרני.

החברה התחילה את דרכה ביצירת גרזנים וסוגי להבים שונים, בחלוף השנים התפתחה החברה

והפכה לשם ודבר בכל הנוגע להשחזת הלהבים השונים, בין אם חשמלי או ידני,

להבי ההשחזה של edgeware מספקים חווית שימוש ושמירה על מוצרי הלקוח לאורך שנים ארוכות.

שאיפת החברה היא להמשיך לספק ללקוחותיו את המוצרים הטובים ביותר

תוך מחשבה תמידית על התפתחות השוק הצרכני וצרכיו המשתנים מידי תקופה.

edgeware מספקת פתרונות השחזה ומוצרים נוספים לשוק העסקי וגם למטבח הפרטי שלכם.

משחיז סכינים וסכין
משחיז סכינים
bottom of page